‘Οροι Χρήσης

Διαβάστε προσεκτικά τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις πριν χρησιμοποιήσετε αυτόν τον ιστότοπο. Εάν το χρησιμοποιείτε, θεωρείτε ότι αποδέχεστε και συμφωνείτε με τους όρους παροχής υπηρεσιών. Το παρόν έγγραφο περιέχει τους Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις υπό τους οποίους η PowerLocus παρέχει τις υπηρεσίες της στους πελάτες της μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος PowerLocus.com.
Οι συνθήκες αυτές είναι δεσμευτικές για όλους τους χρήστες. Τοποθετώντας τις ενσωματωμένες υπερ-συνδέσεις που βρίσκονται στον διακομιστή εξυπηρέτησης PowerLocus.com. ή πληρώνοντας για τη χρήση των αμειβόμενων υπηρεσιών που προσφέρει ο Χρήστης, ο Χρήστης συμφωνεί πλήρως να αποδεχθεί και να συμμορφωθεί με αυτούς τους Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις.
Υποχρεώσεις βάσει του νόμου για το ηλεκτρονικό εμπόριο (ZET) και του νόμου περί προστασίας των καταναλωτών (LPP) Σύμφωνα με την ZET και την LPP, εμείς στο Powerlocus.com υποχρεούμαστε να σας παρέχουμε ανεμπόδιστη, άμεση και διαρκή πρόσβαση στις ακόλουθες πληροφορίες:

 1. Το όνομα και η διεύθυνσή μας – PowerLocus EOOD
 2. Πληροφορίες αλληλογραφίας – επικοινωνήστε με το τηλέφωνο +359 884433944,
  μπορείτε να μας γράψετε στο info@powerlocus.com
 3. Η PowerLocus EOOD είναι εγγεγραμμένη στο νόμο περί Φόρου Προστιθέμενης
  Αξίας και όλες οι τιμές που αναγράφονται στην ιστοσελίδα του PowerLocus.com
  αναφέρονται με σαφή και κατανοητό τρόπο και περιλαμβάνουν ΦΠΑ. Το κόστος
  παράδοσης ΔΕΝ περιλαμβάνεται στην τιμή των αγαθών, αλλά μπορείτε να τα δείτε
  στη σελίδα “Παράδοση και Πληρωμή”.
 4. Η αρχή που είναι υπεύθυνη για την εποπτεία της λειτουργίας του Ηλεκτρονικού
  καταστήματος PowerLocus είναι η Επιτροπή Προστασίας των Καταναλωτών.
 5. Οι βασικές πληροφορίες και τα χαρακτηριστικά των προϊόντων αναλύονται στη
  σελίδα προϊόντων κάθε προϊόντος.
 6. Δεν επιβάλλουμε πρόσθετη αξία στη χρήση των μέσων επικοινωνίας που μας
  παρουσιάζονται.
 7. Οι μέθοδοι παράδοσης και πληρωμής περιγράφονται λεπτομερώς στη σελίδα
  “Μέθοδος παράδοσης και πληρωμής”.
 8. Η πληρωμή των αγαθών είναι σύμφωνη με το Άρθρο 93, παράγραφος 1 του
  Νόμου περί Υποχρεώσεων και Συμβάσεων (ΑΚΖ), για το οποίο παραλαμβάνεται το
  σχετικό έγγραφο.

Γενικοί Όροι Χρήσης της Ιστοσελίδας
Το www.store.powerlocus.com είναι ένας δικτυακός τόπος που είναι ένα εμπορικό κέντρο ηλεκτρονικού εμπορίου που δημιουργήθηκε και ανήκει στην PowerLocus Ltd., μια ηλεκτρονική αγορά. Ο ιστότοπος προσφέρει, μέσω του Διαδικτύου, μια μεμονωμένη σειρά πελατών, μια σειρά από ηλεκτρονικά προϊόντα άψογης ποιότητας. Η PowerLocus Ltd. σας δίνει το δικαίωμα να κατεβάζετε και να βλέπετε όλο το υλικό που δημοσιεύεται στον παρόντα δικτυακό τόπο μόνο για προσωπική μη εμπορική χρήση, υπό την προϋπόθεση ότι σέβεστε και συμμορφώνεστε με όλα τα πνευματικά δικαιώματα και συναφείς ονομασίες.

Όλες οι εικόνες, οι εικόνες, τα κείμενα, τα έγγραφα, οι βάσεις δεδομένων και άλλες πληροφορίες που παράγονται από την ομάδα της PowerLocus EOOD είναι ιδιοκτησία της PowerLocus EOOD και κατά συνέπεια απολαμβάνουν την προστασία του Νόμου περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και των σχετικών δικαιωμάτων του και όλων των διεθνών πράξεων που ισχύουν. για τη Δημοκρατία της Βουλγαρίας, καθώς και τις σχετικές πράξεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης (εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά στον σχετικό ιστότοπο για τη συγκεκριμένη περίπτωση).

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
PowerLocus.com και PowerLocus και άλλες πληροφορίες που δημιουργούνται από το χρήστη στο powerlocus.bg. Ωστόσο, η PowerLocus EOOD διατηρεί το δικαίωμα να αφαιρέσει και / ή να τροποποιήσει ανά πάσα στιγμή και κατά τη διακριτική της ευχέρεια οποιοδήποτε υλικό που παράγεται από τον χρήστη. Ένας τίτλος ή / και μια παράγραφος κειμένου από τον ιστότοπο μπορεί να χρησιμοποιηθεί στον όγκο και τον τύπο που παρέχεται μέσω της ροής RSS της σχετικής ενότητας της Ιστοσελίδας, υπό τον όρο ότι αυτό δεν είναι για εμπορικούς σκοπούς και δεν προκαλεί βλάβη στο store.powerlocus.com και το PowerLocus “EOOD και / ή τους συνεργάτες και τις υπηρεσίες τους, με σαφές κείμενο που υποδηλώνει το όνομα του store.powerlocus.com και ένα σύνδεσμο προς την ιστοσελίδα store.powerlocus.com.

Ο τρόπος με τον οποίο ανοίγει ο σύνδεσμος δεν πρέπει να παραπλανήσει τον χρήστη όσον αφορά το store.powerlocus.com ή / και τους συνεργάτες του και τις υπηρεσίες του, να τον περιορίσει σε πλαίσια ή να το συνδέσει με άλλο τρόπο στο store.powerlocus.com. Οι πληροφορίες που λαμβάνονται μέσω μιας τροφοδοσίας RSS δεν μπορούν να μεταβληθούν, να διανεμηθούν και / ή να αναπαραχθούν άμεσα ή έμμεσα ως παράγωγα προϊόντα RSS. η store.powerlocus.com διατηρεί το δικαίωμα να αναστείλει την υποβολή πληροφοριών μέσω RSS feeds ανά πάσα στιγμή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.
Τα κείμενα και οι φωτογραφίες από τον κατάλογο PowerLocus.com επιτρέπονται για εμπορική χρήση μόνο μετά την υπογραφή της συμφωνίας, σύμφωνα με τους Πρόσθετους Όρους Χρήσης. Οποιαδήποτε αναπαραγωγή, διανομή, αλλαγή, δημόσια προβολή κ.λπ. μέρος ή το σύνολο του περιεχομένου της Ιστοσελίδας απαγορεύεται και διώκεται σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται από το νόμο, εκτός από την προηγούμενη υπόθεση, εκτός εάν υπάρχει η ρητή συγκατάθεση της PowerLocus Ltd. ή / και των συνεργατών της για την αντίστοιχη χρήση. Οι διαθέσιμοι σύνδεσμοι από αυτόν τον ιστότοπο σε ιστοσελίδες τρίτων παρέχονται αποκλειστικά για την ευκολία σας. Εάν χρησιμοποιείτε αυτούς τους συνδέσμους, θα βγείτε από αυτόν τον ιστότοπο. Το Powerlocus.com δεν ελέγχει αυτούς τους ιστότοπους και δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για κανένα από αυτά ή το περιεχόμενό τους. Powerlocus.com με κανένα τρόπο