GWARANCJE

1. Wszystkie produkty sprzedawane za pośrednictwem serwisu www.powerlocus.com objęte są warunkami gwarancji zgodnie z prawem i polityką handlową producenta – 24 miesiące od daty złożenia zamówienia.

2. Wadliwe produkty przyjmowane są w centrum serwisowym firmy pod adresem: Razlog. Dostawa odbywa się na koszt PowerLocus.

3. Do towaru należy dołączyć oryginalną kartę gwarancyjną oraz dowód potwierdzający zakup.

4. Środkiem realizacji gwarancji może być: naprawa produktu, wymiana częściowa lub całkowita, przywrócenie wartości produktu, jeżeli inne rozwiązanie nie jest możliwe.

5. We wszystkich tych przypadkach okres gwarancji wynosi maksymalnie 30 dni.

6. Po dostarczeniu towaru w dobrym stanie klient zostanie o tym poinformowany i może odebrać towar z serwisu lub wysłać kurierem.

7. Wysyłka gotowego towaru do klienta kurierem odbywa się na koszt PowerLocus.

8. Aby aktywować gwarancję, wyślij nam wiadomość e-mail na adres info@powerlocus.com, która musi zawierać numer zamówienia oraz powód żądania uruchomienia procedury gwarancyjnej.

ZWROT TOWARÓW 

1. Zgodnie z art. 52 ust. 1 i ust. 2 CPA użytkownik ma prawo do pisemnego powiadomienia PowerLocus, listownie lub e-mailem. W tym celu musi przesłać swoje imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz ewentualnie numer telefonu i adres e-mail . oraz informacje na temat tego, że jednoznacznie odmawia zakupu bez uiszczenia kary i bez podania przyczyny, w terminie 14 (czternastu) dni od daty otrzymania produktu (art. 50 kpc) lub w przypadku przedstawienia usługi – od dnia zawarcia umowy.

2. W przypadku zwrotu produktów, których opakowanie jest uszkodzone lub niekompletne, nosi ślady zużycia, zarysowania, otarcia, porażenia prądem, braku akcesoriów lub braku gwarancji, PowerLocus zastrzega sobie prawo do podjęcia decyzji o przyjęciu zwrotu.

3. Zgodnie z prawem do zwrotu produktu zgodnie z art. 54, zwrot nastąpi w ciągu 14 dni. Sposoby zwrotu są następujące: w przypadku płatności kartą debetową lub kredytową – poprzez zwrot środków na konto, z którego dokonano płatności. W przypadku płatności za pobraniem – przelewem na konto podane przez Klienta, jeśli jest osobą prawną, może to być konto firmowe. W przypadku płatności w ramach programów leasingowych – po rozwiązaniu umowy kredytu konsumenckiego i przeliczeniu rat kredytowych – na rachunek bankowy, z którego wpłynęły kwoty za ratę kredytową lub w inny sposób określone przez bank udzielający kredytu.