Ogólne Warunki

Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi warunkami przed skorzystaniem z tej witryny. Jeśli z niej korzystasz, akceptujesz i zgadzasz się z warunkami.

Niniejszy dokument zawiera Ogólne Warunki Handlowe, zgodnie z którymi firma “GL GROUP 2015” Sp. z oo świadczy usługi na rzecz swoich klientów za pośrednictwem sklepu internetowego PowerLocus.com.

Niniejsze warunki obowiązują wszystkich użytkowników. Wczytując wbudowane hiperłącza znajdujące się na serwerze obsługującym PowerLocus.com. lub płacąc za korzystanie z oferowanych przez siebie płatnych usług, Użytkownik wyraża zgodę na pełne akceptowanie i przestrzeganie niniejszych Ogólnych Warunków.

Przepisy na mocy ustawy o handlu elektronicznym (ETA) i ustawy o ochronie konsumentów (CPA)

Zgodnie z ETA i CPA, w Powerlocus.com jesteśmy zobowiązani do zapewnienia nieograniczonego, bezpośredniego i stałego dostępu do następujących informacji:

1. Nasza nazwa i adres – firma “GL GROUP 2015Sp.
2. Dane do korespondencji – telefon kontaktowy +359885909483, możesz napisać do nas na adres e-mail info@powerlocus.com
3. GL GROUP 2015 EOOD jest zarejestrowana na podstawie ustawy o podatku od towarów i usług, a wszystkie ceny podane na stronie PowerLocus.com są oznaczone w sposób jasny i zrozumiały oraz zawierają podatek VAT. Koszty dostawy NIE SĄ WLICZONE w ceny towarów, ale można je zobaczyć na stronie w dziale Dostawa i sposoby płatności.
4. Organem nadzorującym działalność sklepu internetowego PowerLocus jest Komisja Ochrony Konsumentów.
5. Podstawowe informacje i cechy towaru są szczegółowo wymienione na stronie prezentującej każdy produkt.
6. Nie narzucamy żadnej dodatkowej wartości w korzystaniu z prezentowanych środków komunikacji z nami.
7. Sposoby Dostawy i Płatności zostały szczegółowo opisane na stronie w dziale Dostawa i Sposoby Płatności.
8. Zapłata za towar odbywa się zgodnie z art. 93 ust. 1 ustawy o zobowiązaniach i umowach (CPA), na które otrzymano odpowiedni dokument.

Ogólne warunki korzystania z serwisu

Strona www.powerlocus.com to serwis będący sklepem e-commerce, którego twórcą i właścicielem jest działająca na rynku elektronicznym firma “GL GROUP 2015” Sp.z o. o.  Serwis oferuje za pośrednictwem Internetu na indywidualne zamówienie klienta gamę elektroniki o doskonałej jakości.

GL GROUP 2015” Sp. z o. o daje Ci prawo do pobierania i przeglądania wszystkich materiałów, które są publikowane na tej stronie wyłącznie do osobistego niekomercyjnego użytku, pod warunkiem poszanowania i przestrzegania wszystkich praw autorskich i związanych z nimi przepisów.

Wszystkie obrazy, zdjęcia, teksty, dokumenty, bazy danych i inne informacje generowane przez GL GROUP 2015 EOOD są własnością GL GROUP 2015 EOOD i w związku z tym korzystamy z ochrony Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz wszystkich aktów międzynarodowych obowiązujących w Republice Bułgarii, a także odpowiednich aktów Unii Europejskiej (chyba że na stronie internetowej dotyczącej konkretnego przypadku wyraźnie wskazano inaczej).

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

PowerLocus.com i “PowerLocus” oraz inne informacje generowane przez użytkowników na stronie powerlocus.bg. Jednakże GL GROUP 2015 EOOD zastrzega sobie prawo do usunięcia i/lub zmiany w dowolnym czasie i według własnego uznania wszelkich materiałów wygenerowanych przez użytkownika.

Tytuł i/lub akapit tekstu strony internetowej mogą być używane w ilości i rodzaju zapewnianym za pośrednictwem kanału RSS odpowiedniej sekcji strony internetowej, pod warunkiem, że nie służy to celom komercyjnym i nie powoduje szkody dla powerlocus.com oraz “GL GROUP 2015” EOOD i/lub jej partnerów i usług, z wyraźnym wskazaniem tekstowym nazwy powerlocus.com i wskazaniem łącza do strony internetowej powerlocus.com. Sposób, w jaki łącze zostaje otwierane nie powinno wprowadzać w błąd użytkownika na temat działalności powerlocus.com i/lub jego partnerów i ich usług, nie tworzyć problemów ani w inny sposób łączyć z kimś innym na powerlocus.com Informacje uzyskane za pośrednictwem kanału RSS nie mogą być bezpośrednio lub pośrednio modyfikowane, rozpowszechniane i/lub powielane jako pochodne produkty RSS. Strona powerlocus.com zastrzega sobie prawo do zakończenia przesyłania informacji za pośrednictwem kanałów RSS w dowolnym momencie bez wcześniejszego powiadomienia.

Dozwolone jest wykorzystywanie tekstów i zdjęć z części katalogowej PowerLocus.com w celach komercyjnych po podpisaniu umowy, zgodnie z Dodatkowymi Warunkami Korzystania. Wszelkie powielanie, dystrybucja, modyfikacja, publiczne wyświetlanie itp. części lub całości zawartości serwisu, poza powyżej dozwolonymi, jest zabroniona i ścigana zgodnie z prawem, chyba że istnieje wyraźna zgoda GL GROUP 2015 EOOD i/lub jej partnerów na dany rodzaj użytkowania.

Łącza z tej strony do stron internetowych osób trzecich są udostępniane wyłącznie dla Twojej wygody. Jeśli użyjesz tych linków, opuścisz naszą witrynę. Powerlocus.com nie kontroluje tych witryn i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za którąkolwiek z nich ani za ich zawartość. Powerlocus.com w żaden sposób nie narzuca ani nie poleca tych witryn stron trzecich ani publikowanych na nich informacji. Kiedy odwiedzasz niektóre z tych podmiotów, robisz to całkowicie na własne ryzyko.

Zmiana cen/charakterystyki produktów

Wszystkie ceny podane na tej stronie zawierają podatek VAT i nie zawierają ceny dostawy! GL GROUP 2015 EOOD zastrzega sobie prawo do zmiany cen na stronie bez wcześniejszego powiadomienia jej użytkowników, a także do poprawiania błędnych parametrów technicznych i innych danych na temat towarów. Możliwe są błędy typograficzne, różnice w wizualizacji kolorystycznej konfiguracji komputera użytkownika, a także zmiany w projekcie produktu. W przypadku różnicy w stosunku do aktualnej i ogłoszonej ceny, klient zostanie w odpowiednim czasie powiadomiony telefonicznie. Użytkownicy mogą zawsze zgłaszać błędy do zespołu powerlocus.com dotyczące cen i funkcji produktów, aby można było na czas podjąć działania w celu ich poprawienia za pomocą oprogramowania zarządzającego witryną.

W przypadku błędów technicznych w publikacji serwisu powerlocus.com, firma “GL GROUP 2015” Sp. z o.o zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia i nie udziela żadnych kompensacji z wyjątkiem zwrotu kwot wpłaconych przez użytkownika, jeśli takie istnieją. Użytkownik może anulować swoje zamówienie, ale jeśli nastąpi to już po wysłaniu zamówienia, klientowi należy się odszkodowanie w ramach poniesionych kosztów transportu.
Komunikat o obniżonych cenach polega na umieszczeniu nowej ceny nad starą, poniżej której wskazany jest procentowy rabat od starej ceny.

Niektóre informacje publikowane na tej stronie mogą dotyczyć produktów, usług lub programów, które nie są oferowane i nie są dostępne w momencie składania zamówienia. Aby uzyskać więcej informacji o dostępności produktu (ów) możesz skontaktować się z nami pod podanymi danymi kontaktowymi.

Ograniczenie odpowiedzialności

Powerlocus.com, jego dostawcy lub strony trzecie nie będą w żaden sposób wykorzystywane do poniesienia kosztów wynikłych na skutek jakichkolwiek szkód (w tym szkód z tytułu utraconych zysków), utraty informacji lub innych problemów wynikających z użytkowania, niemożności korzystania lub wyników korzystania z tej witryny, niezależnie od istnienia lub nieistnienia ostrzeżenia powerlocus.com o możliwości wystąpienia takich szkód. W przypadku, gdy w wyniku korzystania z tej strony, lub materiałów z niej zawartych z Twojej strony doprowadziło to do uszkodzeń wymagających naprawy, serwisowania lub naprawy towaru, przejmujesz wszelką odpowiedzialność i wszelkie koszty związane z usunięciem szkód.

Ochrona danych osobowych użytkowników

GL GROUP 2015 EOOD zobowiązuje się do ochrony informacji podanych przez Ciebie podczas rejestracji w serwisie. Podane przez Ciebie dane osobowe są poufne i nie będą udostępniane osobom trzecim (wyjątkiem jest tutaj firma kurierska, która obsłuży Twoje zgłoszenie). Ich autentyczność jest sprawdzana i służą tylko do poprawnej realizacji zamówienia.

Odmowa przyjęcia towaru

Zgodnie z CPA, jako konsumenci mają Państwo prawo, bez zapłaty odszkodowania lub kary i bez podania przyczyny, odstąpić od umowy zawartej na odległość w ciągu 7 dni roboczych od dnia: mają Państwo prawo do odstąpienia od zamówionego towaru w ciągu 7 dni roboczych od otrzymania produktów w przypadku ich nieużywania, integralność opakowania musi pozostać nienaruszona i muszą być w takim samym stanie, w jakim zostały otrzymane.

W przypadku stwierdzenia wadliwego produktu w ciągu 24 godzin od momentu jego otrzymania oraz w przypadku nieuszkodzonego wyglądu handlowego towaru i opakowania zobowiązujemy się do wymiany na nowy zgodnie z warunkami gwarancji danego producenta lub do zwrotu pełnej wartości zapłaconej przez Państwa sumy za towar nie później niż do 30 dni, zgodnie z art. 55 CPA, od dnia, w którym jako konsumenci skorzystali Państwo z prawa do odstąpienia od umowy. Transport i inne koszty odbioru towaru obciążają klienta, a po zwrocie towaru – odbywają się na koszt kupującego.

Przy odbiorze przesyłki należy sprawdzić zawartość paczki pod kątem zgodności towaru z zamówieniem.

W przypadku naruszeń w wyglądzie towaru spowodowanych transportem należy skontaktować się z kurierem w celu sporządzenia protokołu uszkodzenia przesyłki.

W przypadku sporów o różnym charakterze, które nie są uregulowane w opisanym powyżej regulaminie, odsyłamy do polityki naszej firmy, ustawy o handlu elektronicznym oraz ustawy o ochronie konsumentów. Zrobimy wszystko, co niezbędne, aby byli Państwo zadowoleni z naszych usług i ponownie nas odwiedzili.

W przypadku dodatkowych pytań mogą Państwo skontaktować się z nami pod adresem e-mail i telefonem kontaktowym podanym na stronie.

Zasady pisania i zatwierdzania/odrzucania opinii/komentarzy o produktach:

I. Korzystanie z komentarzy

Każdy użytkownik, który publikuje komentarze, wyraża zgodę na Ogólne warunki korzystania z witryny wymienionej powyżej na tej stronie. Powerlocus.com nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność, dokładność ani użyteczność opinii użytkowników.

II. Publikacja i ocena opinii

Tylko dla zarejestrowanych użytkowników. Mają oni prawo do publikowania opinii w serwisie Powerlocus.com. W tym celu należy wypełnić następujące pola: Ocena, Informacje i Tekst. Powinni również wybrać TAK lub NIE pod hasłem “Czy polecacie ten produkt?”.

Pisanie cyrylicą jest OBOWIĄZKOWE. Alfabet cyrylicy czyta się szybciej. Pisząc cyrylicą, szanujesz tych, którzy czytają opinie. Zamieszczanie linków do zewnętrznych witryn jest niedozwolone. Wszystkie opinie publikowane są automatycznie, a w przypadku pojawienia się nowego komentarza, administrator serwisu jest powiadamiany w odpowiednim czasie.

Opublikuj swoje opinie raz. Spam i zalewanie informacjami są niedozwolone. Trzymaj się tematu. Nie wolno publikować bezsensownych opinii typu “Hahaha”, “Niezłe!”, “Bardzo fajne” i tym podobnych, ponieważ nie przyniosą one korzyści innym użytkownikom

Powerlocus.com. Staraj się być obiektywny.

III. Użytkownicy serwisu mają prawo do:

1. Publikowania opinii związanych z produktami w PowerLocus.bg
2. Uzupełniania już opublikowanych komentarzy na temat produktu (ów).
3. Zgłoszenia do administratora niestosownych opinii.
4. Sprzeciwienia się na piśmie za pośrednictwem formularza kontaktowego na stronie w związku z problemem, jeśli uznają, że ich komentarze są moderowane/usuwane niezgodnie z prawem.

IV. Administrator serwisu ma prawo ukrywać lub usuwać posty, gdy zawierają:

1. Spam lub niezamówione wiadomości handlowe.
2. Posty, które nie mają nic wspólnego z komentowanym produktem.
3. Obsceniczne lub wulgarne wyrażenia, obraźliwe komentarze na tle rasowym, seksualnym, etnicznym lub religijnym.
4. Obraźliwe opisy cech fizycznych, intelektualnych lub moralnych konkretnych osób, w tym innych komentujących użytkowników serwisu.
5. Treści pornograficzne lub naruszające prawa.
6. Dane osobowe w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych.
7. Treść w całości w języku obcym lub nie napisaną cyrylicą.
8. Administrator zastrzega sobie prawo do poprawiania błędów ortograficznych, ale nie ma prawa do edycji/zmiany komentarzy użytkowników.

Opinie:

  • tel: +359885909483 – w każdy dzień roboczy między 8:30 a 17:00;
  • E-mail: info@powerlocus.com