Общи условия

Моля, внимателно прочетете общите условия по-долу, преди да използвате този уеб сайт. Ако го използвате, се счита, че приемате и сте съгласни с общите условия.

Настоящият документ съдържа Общите условия, съгласно които фирма „ГЛ ГРУП 2015ООД предоставя Услуги на потребителите си посредством онлайн магазин PowerLocus.com.

Тези условия обвързват всички потребители. Със зареждането на изградените хипер-връзки, разположени на сървъра обслужващ
PowerLocus.com. или чрез заплащане ползването на платени услуги предлагани от него, Потребителя се съгласява изцяло да приеме и спазва настоящите Общи условия.

Задължения съгласно Закона за електронната търговия (ЗЕТ) и Закона за защита на потребителите (ЗЗП)

Съгласно ЗЕТ и ЗЗП ние от Powerlocus.com сме длъжни да Ви предоставим безпрепятствен, пряк и постоянен достъп до следната информация:

1. Името и адреса ни – фирма „ГЛ ГРУП 2015ООД
2. Данни за кореспонденция – тел. за връзка +359 884433944, може да ни пишете на e-mail адрес info@powerlocus.com
3. Фирма „ГЛ ГРУП 2015ООД е регистрирана по Закона за данък върху добавената стойност и всички цени, посочени в сайта PowerLocus.com , са обозначени по ясен и разбираем начин и са с включено ДДС. Стойността на разходите за доставка НЕ СА ВКЛЮЧЕНИ в цените на стоките, но може да ги видите в страницата Доставка и начин на плащане.
4. Органа, осъществяващ контрол върху дейността на онлайн магазин PowerLocus е Комисията за защита на потребителите.
5. Основната информация и характеристики на стоките са изписани подробно в страницата за представяне на всеки продукт.
6. Ние не налагаме никаква допълнителна стойност при използването на представените средства за комуникация с нас.
7. Начините за Доставка и Плащане са описани подробно в страницата Доставка и начин на плащане.
8. Плащането на стоките е съобразено с чл.93 ал.1 на Закона за задълженията и договорите (ЗЗД), за което се получава съответния документ.

Общи правила и условия за използване на сайта

www.store.powerlocus.com е интернет страница, която представлява търговски център за електронна търговия, чиито създател и собственик е фирма “ГЛ ГРУП 2015” ООД, която е на пазара за електроника. Сайтът предлага през интернет мрежата по индивидуална поръчка на клиента, гама от електроника с безупречно качество.

ГЛ ГРУП 2015 ” ООД Ви дава право да зареждате и разглеждате всички материали, които са публикувани в този уеб сайт само за лична употреба с нетърговска цел, при условие че спазвате и се съобразявате с всички авторски права и съответните означения.
Всички изображения, картинки, текстове, документи, бази данни и друга информация, генерирани от екипа на ГЛ ГРУП 2015 ООД, са собственост на „ГЛ ГРУП 2015 ” ООД и съответно се ползват със закрилата на Закона за авторското право и сродните му права и всички международни актове в сила за Р. България, както и релевантните актове на Европейския съюз (освен ако друго не е изрично указано на съответния сайт за конкретния случай).

СЪГЛАСИЕ ЗА ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИ ДАННИ

PowerLocus.com и „PowerLocusи друга информация, генерирани от потребители в сайта powerlocus.bg. Но „ГЛ ГРУП 2015” ООД си запазва правото да премахва и/или променя по всяко време и по своя преценка всеки един материал, генериран от потребител.

Разрешава се заглавие и/или параграф от текст от уебсайта да бъдат използвани в обема и вида, предоставени чрез RSS канал на съответния раздел на уебсайта, при условие, че това не е с комерсиална цел и не причинява вреди за store.powerlocus.com и „ГЛ ГРУП 2015” ООД и/или неговите партньори и техните услуги, при ясно текстово обозначаване на името на store.powerlocus.com и посочване на линк към уебсайта на store.powerlocus.com. Начинът на отваряне на линка не следва да въвежда потребителя в заблуждение по отношение на store.powerlocus.com и/или неговите партньори и техните услуги, да не го ограничава във фреймове или да го обвързва по друг начин с чужд на store.powerlocus.com. Информацията, получена чрез RSS канал не може да бъде пряко или непряко изменяна, разпространявана и/или възпроизвеждана като производни RSS продукти. store.powerlocus.com си запазва правото да преустанови подаването на информация чрез RSS канали по всяко време, без да дължи предварително уведомление.

Разрешава се използване на текстове и снимки от каталожната част на PowerLocus.com за комерсиални цели след подписано споразумение, спрямо Допълнителните условия за ползване. Всяко възпроизвеждане, разпространение, промяна, публичен показ и др. на част или цялото съдържание на уебсайта, извън горната хипотеза, е забранено и се преследва по предвидения от закона ред, освен ако е налице изрично съгласие на „ГЛ ГРУП 2015ООД и/или неговите партньори за съответния вид използване.

Наличните препратки от този сайт към уеб сайтове собственост на трети лица са предоставени единствено и само за Ваше улеснение. Ако използвате тези препратки, Вие ще излезете от този сайт. Powerlocus.com не контролира тези сайтове и не поема никаква отговорност за никой от тях или тяхното съдържание. Powerlocus.com по никакъв начин не налага и не препоръчва тези сайтове на трети лица, нито информацията публикувана в тях. При посещението си в някои от тези сайтове, Вие правите това изцяло на своя отговорност и на свой риск.

Промяна на цени / характеристики на продукти

Всички цени, посочени в този сайт, са с включено ДДС и не включват цена за доставка!ГЛ ГРУП 2015ООД си запазва правото да променя цените в сайта без предварително да уведомява своите потребители, както и да коригира сгрешени технически и други параметри на стоките. Възможни са печатни грешки, разлики в цветовата визуализация на потребителската компютърна конфигурация, както и промяна на дизайна на продуктите. При разлика с актуалната и обявената цена, клиента ще бъде уведомен своевременно по телефона. Потребителите могат винаги да сигнализират на екипа на store.powerlocus.com за допуснати грешки относно цени и характеристики на продукти, така че да бъдат предприети навременни действия за тяхното корегиране чрез софтуера, с който се управлява сайта.

При допуснати технически грешки в публикуването на сайта store.powerlocus.com, фирма “ГЛ ГРУП 2015ООД си запазва правото да откаже изпълнението на поръчка/и и не дължи обзещетение по никакъв начин на потребителя, освен да възстанови сумите платени от потребителя, ако има такива. Потребителят може да откаже своята поръчка, но ако това се случи след като поръчката е вече изпратена, клиентът дължи обезщетение в рамките на извършените транспортни разходи.
Съобщението за намалени цени е с поставяне на новата цена над старата, под която е посочен и процента отстъпка от старата цена.

Част от информацията публикувана в този сайт е възможно да се отнася до продукти, услуги или програми, които не се предлагат и не са достъпни в момента на поръчка. За повече информация за наличността на даден продукт/и може де се свържете с нас на посочените координати за връзка.

Ограничение на отговорността

Powerlocus.com, неговите доставчици или трети лица не носят никаква отговорност при никакви обстоятелства за каквито и да е щети, (включително щети от пропуснати ползи), от загуба на информация или други произтекли от употребата, невъзможността за употреба или резултатите от употребата на този сайт, като това е независимо от съществуването или несъществуването на предупреждение спрямо store.powerlocus.com за възможност да възникнат такива вреди. В случай, че вследствие на използването на този сайт, или материали от него от Ваша страна доведе до възникването на вреди, за които е необходим ремонт, сервизиране или поправка на стоки, Вие поемате цялата отговорност и всички разходи свързани с отстраняването на нанесените вреди.

Защита на личните данни на потребителите

Фирма „ГЛ ГРУП 2015ООД се задължава да защитава предоставената от Вас информация по време на регистрацията Ви в сайта. Подадените от Вас лични данни са конфиденциални и няма да бъдат предоставяни на трети страни (изключение тук прави куриерската фирма, която ще обслужи заявката Ви). Достоверността им се проверява и те служат само, за да може да бъде завършена коректно поръчката Ви.

Отказ от стоката

Според ЗЗП, Вие, като потребители имате право, без да дължите обезщетение или неустойка и без да посочвате причина, да се откаже от сключения договор от разстояние в срок 7 работни дни, считано от датата на: имате право да се откажете от поръчаните стоки в срок от 7 работни дни от получаването в случай, че те не са използвани, не е нарушена цялостта на опаковката им и са във вида, в който са получени.
При констатация на дефектен продукт до 24ч. от получаването му и при ненарушен търговски вид на стоката и опаковката, ние се ангажираме той да бъде подменен с нов съгласно гаранционните условия на съответната фирма производител или да възстановим в пълен размер заплатената от Вас стойност на стоката не по-късно от 30 дни, съгласно чл.55 от ЗЗП, считано от датата, на която Вие като потребители сте упражнили правото си на отказ. Транспортните и други разходи по получаване на стоката са за сметка на клиента, а при връщане на такава – за сметка на купувача.
При получаване на пратката трябва да проверите съдържанието на пакета за съответствия на стоката със заявката.
При нарушения във външния вид на стоката възникнали при транспорта, трябва да се обърнете към куриера за протокол за увредена пратка.

При възникване на спорове от различно естество, които не са регламентирани в гореописаните условия за ползване, се позоваваме на фирмената ни политика, Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите. Ще направим всичко необходимо, за да останете доволни от нашето обслужване и да ни посетите отново.

За допълнителни въпроси можете да се свържете с нас на посочените в страницата e-mail и телефон за връзка.

Правила за писане и одобряване/не одобряване на мнения/коментари за продукти:

I. Ползване на коментарите

Всеки потребител, който публикува коментари, се съгласява с Общите условия за ползване на сайта посочени по-горе на тази страница. Powerlocus.com не носи отговорност за достоверността, точността и полезността на потребителските мнения.

II. Публикуване и оценка на мнения

Право на публикуване на мнения в сайта имат само регистрираните потребители на
Powerlocus.com . За да направят това е необходимо да попълнят следните полета: Рейтинг, Относно и Текст. Също така трябва да изберат ДА или НЕ при опцията “Препоръчвате ли този продукт?”.

Писането на кирилица е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО. Кирилицата се чете по-бързо. Пишейки на кирилица, уважавате тези, които четат мненията. Публикуването на връзки (линкове) към външни сайтове не е позволено. Всички мнения се публикуват автоматично като при наличието на нов коментар, администратора на сайта е своевременно уведомен.

Публикувайте мненията си по веднъж. Спамът и флудът са недопустими. Придържайте се към темата. Не се допуска публикуването на безсъдържателни мнения като “Хахаха”, “Жестоко!”, “Много яко” и други подобни тъй като няма да са от полза на останалите потребители на
Powerlocus.com . Опитайте да бъдете обективни.

III. Потребителите на сайта имат право:

1. Да публикуват мнения, свързани с продуктите в PowerLocus.bg
2. Да допълват вече публикувани коментари към стока/и.
3. Да докладват на администратора за неуместни мнения.
4. Да възразят писмено чрез формата за контакт в сайта за проблем, ако сметнат, че коментарите им са модерирани/изтрити неправомерно.

IV. Администраторът на сайта има право да скрива или изтрива мнения, когато те съдържат:

1. Спам или непоискани търговски съобщения.
2. Мнения, които нямат връзка с продукта, който се коментира.
3. Нецензурни или вулгарни изрази, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа.
4. Обидни описания на физически, интелектуални или морални качества на конкретни личности, включително към други коментиращи потребители в сайта.
5. Порнографско съдържание или съдържание, нарушаващо авторските права.
6. Лични данни според Закона за защита на личните данни.
7. Съдържание изцяло на чужд език или написани не на кирилица.
8. Администраторът си запазва правото да корегира правописни грешки, но няма право да редактира/променя коментарите на потребителите.

Обратна връзка:

  • тел: +359 884433944 – Всеки работен ден между 8:30 и 17:00;
  • E-mail: info@powerlocus.com